Импресии

Д-р Надежда Анастасова
Christian-Bucher-Gasse 27/2, 1210 Wien
Тел.: +43 1 271 51 58, имайл: termin@dieordination.at

Професия
Arzt für Allgemeinmedizin, verliehen in Österreich
Bundesgesetz über die Ausübung des ärztlichen Berufes
(ÄrzteG 1998): ersichtlich unter www.ris.bka.gv.at

Член на лекарската камара
WIEN => Ärztekammer für Wien, Weihburggasse 10-12, A-1010 Wien (www.aekwien.at)
Österreichische Ärztekammer, Weihburggasse 10-12, A-1010 Wien (www.aek.or.at)

Притежател на уебсайт, домейн и отговорник за съдържанието:
Д-р Надежда Анастасова


Поверителност на данните.

Обработката и използването на данните за защита се извършват в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС (DSVGO) и австрийския Закон за защита на данните. Обработката на вашите данни (лични данни) е необходима, за да може да се провежда вашето лечение (като пациент).

Събиране и използване на лични данни
В допълнение към вашите лични данни (име, дата на раждане, адрес, данни за контакт), личните данни включват вашите идентификационни данни (като електронна карта или лична карта), както и всички данни, необходими във връзка с договора за лечение или здравни съвети, като например Файлови записи, данни за документация, данни за обработка на лабораторни резултати или диагностични данни, които получаваме от други лекари. Информацията, която е резултат от електронната комуникация с нас (например кореспонденция по имейл или SMS съобщения), също се брои за лични данни.

Обработка на данни
В рамките на нашата практика, вашите данни ще бъдат изпращани на тези служители, които се нуждаят от тях, за да могат да гарантират (оптимална) грижа за пациента. Освен това обработващите данни от нас (по-специално WGKK, лаборатории, данъчни консултанти) получават вашите данни, ако се нуждаят от тях за изпълнение на необходимите задачи. Те са длъжни да обработват вашите данни само в рамките на изпълнение на възложените им задачи и да ги третират поверително.

Предоставяне на данни
За да планираме, записваме и провеждаме нашето лечение, ние се нуждаем от вашето съгласие за предоставяне на необходимите лични данни, които сме законово задължени да събираме. Моля, попълнете  Декларация за съгласие в съответствие с GDPR (защита на личните данни) и изпратете подписано копие по имейл на termin@dieordination.at.