Covid 19 Fragebogen


Молим всички нови пациенти,
да попънлнят листа за Анамнеза (Предистория) и декларация за
защита на личните данни

и да ги предоставят при първото си посещение заедно с копие от лична карта, паспорт или eCard със снимка.


Важи за изпращане на емайли на пациента, както и предаване на клинични документи на други лекари